Kurk Kurk - Privatumo politika | Kurk Kurk

Ar seki mus Facebook?


Naujausias atnaujinimas January 14, 2020

Privatumo politika

Ši privatumo politika paaiškina kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokius sprendimus galite priimti dėl to, kaip naudojama jūsų informacija.

Kas yra „Kurk Kurk“?

„Kurk Kurk“ yra kūrybingų žmonių komanda, organizuojanti įvairius edukacinius renginius įvairiuose festivaliuose, mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose, viešuose ir privačiuose renginiuose. „Kurk Kurk“ taip pat valdo tinklaraštį www.kurkkurk.lt, kuriame rašo apie grafiką, senąją fotografiją ir kitus susiijusius menus.

Privatumo politikos taikymas

Savo veikloje tvarkydama asmens duomenis ir gerbdama jūsų privatumą „Kurk Kurk“ taip pat vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Informuojame, kad ši privatumo politika gali būti atnaujinta. Visais atvejais, „Kurk Kurk“ komanda savo svetainėje paskelbs apie atnaujintą privatumo politikos versiją.

Asmens duomenų šaltinių apžvalga

„Kurk Kurk“ tvarko savo klientų ar interneto svetainių lankytojų asmens duomenis paslaugų teikimo tikslais, vykdydama su klientais sudarytas sutartis ir įgyvendindama įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Keletas apibūdinimų

Ši privatumo politika yra susijusi su informacija, kurią renka „Kurk Kurk“ komanda (šioje privatumo politikoje vadinama „Kurk Kurk“, „Kurk Kurk komanda“ „mes“ arba „mūsų“), kai naudojatės „Kurk Kurk“ svetaine, jos funkcijomis, teikiamomis paslaugomis ir informacija, pasiekiama per „Kurk Kurk“ svetainę.

„Svetainės lankytojas“ arba „klientas“ arba „duomenų subjektas“ arba „jūs“ ar „jūsų“ reiškia asmenį, kuris naudojasi šia svetaine, jos funkcijomis ir paslaugomis, „Kurk Kurk“ paslaugomis arba naudojasi esama informacija arba tiesiogiai su mumis bendrauja el. paštu ar telefonu.

Šioje privatumo politikoje vartojami terminai „naudoti“ ir „apdoroti“ apima slapukų naudojimą kompiuteryje, informacijos statistinę ar kitokią analizę ir informacijos naudojimą ar tvarkymą bet kokiu būdu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rinkimą, saugojimą , vertinimą, keitimą, ištrinimą, kombinavimą, derinimą, atskleidimą ir informacijos perdavimą mūsų komandos viduje.

Turinys

 • Kokią informaciją renka „Kurk Kurk“?
 • Kaip valdomi mano duomenys, kai prenumeruoju naujienlaiškį?
 • Kaip valdomi mano duomenys, kai išsiunčiu užklausą „Kurk Kurk“ komandai?
 • Kokius duomenų tvarkymo įrankius naudoja „Kurk Kurk“?
 • Kokios mano teisės?

Kokią informaciją renka „Kurk Kurk“?

Teikdama paslaugas, „Kurk Kurk“ komanda gali apdoroti šiuos savo klientų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis, darbovietės duomenis, gyvenamosios vietos adresą ir (arba) kitus duomenis, reikalingus atitinkamoms paslaugoms teikti. „Kurk Kurk“ komanda gali gauti šiuos duomenis apie savo klientą (jo atstovą) tiesiogiai iš savo kliento (jo atstovo).

Svetainės lankytojai taip pat turi galimybę prisijungti naudodamiesi turima socialinio tinklo paskyra. Tai būtina, norint naudoti komentarų skiltį „Kurk Kurk“ svetainėje www.kurkkurk.lt. Tokiu atveju gausime jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, naudojamą jūsų socialinio tinklo paskyroje. Jūsų socialinio tinklo paskyros vartotojo vardas bus rodomas mūsų komentarų skiltyje, kai paliksite komentarą ar atsakymą. Mes nenaudojame jūsų informacijos iš socialinio tinklo paskyros rinkodaros tikslais. Jei norite gauti mūsų naujienlaiškį, galite užpildyti specialią formą, pateiktą mūsų tinklalapyje www.kurkkurk.lt (šioje privatumo politikoje nurodyta kaip „svetainė“ arba „tinklaraštis“).

Teikdama paslaugas, „Kurk Kurk“ komanda saugo savo klientų asmens duomenis mažiausiai dešimt metų nuo sutarties sudarymo, sandorio pabaigos, atitinkamo prašymo pateikimo ar operacijos atlikimo, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Atgal į viršų

Kaip valdomi mano duomenys, kai prenumeruoju naujienlaiškį?

„Kurk Kurk“ gali tvarkyti kliento ar svetainės lankytojo asmens duomenis, norėdamas išsiųsti naujienlaiškius (tiesioginė rinkodara) tik tuo atveju, jei klientas ar lankytojas užpildė naujienlaiškio formą, pateiktą „Kurk Kurk“ svetainėje www.kurkkurk.lt. Pateikdami savo el. paštą sutinkate gauti naujienlaiškius iš „Kurk Kurk“.

„Kurk Kurk“ pateikia informaciją apie internetinės svetainės pokyčius, naujai skelbiamus tinklaraščių įrašus, specialius pasiūlymus ir kitas naujienas, susijusias su „Kurk Kurk“ veikla ir teikiamomis paslaugomis, naujienlaiškiuose, kurie siunčiami el.paštu klientams ar svetainės lankytojams.

Minėtu tikslu „Kurk Kurk“ tvarko šiuos, savo kliento ar svetainės vartotojo asmens duomenis: vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėtais „Kurk Kurk“ interesais. Būsimi ir esami „Kurk Kurk“ klientai ar svetainės lankytojai turi teisę nesutikti ar atmesti tokį savo asmens duomenų tvarkymą naujienlaiškių siuntimui (iš anksto, ir bet kada vėliau). Toks prieštaravimas gali būti pareikštas raštu susisiekus su „Kurk Kurk“ el. paštu: [email protected] arba spustelėjus atitinkamą nuorodą išsiųstame naujienlaiškyje.

„Kurk Kurk“ klientų ar svetainių lankytojų duomenys, naudojami naujienlaiškiams siųsti, yra saugomi dvejus metus, nebent klientas išreiškia prieštaravimą. Pasibaigus minėtam terminui arba gavus kliento prieštaravimą, „Kurk Kurk“ nustos naudoti šiuos asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Atgal į viršų

Kaip valdomi mano duomenys, kai išsiunčiu užklausą „Kurk Kurk“ komandai?

„Kurk Kurk“ tvarko jūsų asmens duomenis, kai el. paštu susisiekiate su „Kurk Kurk“, siunčiate užklausą „Kurk Kurk“ svetainėje ar socialinio tinklo paskyrose arba susisiekite su „Kurk Kurk“ komanda bet kokiu kitu būdu. Kai siunčiate užklausą „Kurk Kurk“, turite laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jei tam tikram tikslui (užklausai, skundui ar laiškui) nereikia atskleisti tam tikrų asmens duomenų, neturėtumėte pateikti šių perteklinių duomenų.

„Kurk Kurk“ tvarko asmens duomenis, gautus kartu su jūsų siųsta užklausa, tam, kad galėtų tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir prireikus vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus „Kurk Kurk“ komandos interesus. „Kurk Kurk“ tvarko asmens duomenis, gautus kartu su jūsų paklausimu, jūsų sutikimo pagrindu, t.y., kai jūs savo aktyviu veiksmu kreipiatės į „Kurk Kurk“.

Jūsų užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo terminas yra iki trejų metų, atsižvelgiant į gautų asmens duomenų pobūdį ir kitas aplinkybes. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei to reikia siekiant apginti „Kurk Kurk“ komandos teises ir teisėtus interesus, tinkamai valdyti paklausimą, nagrinėti skundus ar spręsti ginčus, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Kokius duomenų tvarkymo įrankius naudoja „Kurk Kurk“?

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais „Kurk Kurk“ gali pasitelkti įvairius duomenų tvarkymo įrankius. Tokie duomenų tvarkymo įrankiai teikia įvairias paslaugas „Kurk Kurk“. Tai gali būti įmonės, teikiančios duomenų saugojimo paslaugas, įmonės, teikiančios ryšių paslaugas, programinės įrangos projektavimo ir priežiūros įmonės, įmonės, sekančios ir analizuojančios internetinę veiklą, ir kiti paslaugų teikėjai. Šiems duomenų tvarkytojams, dirbantiems „Kurk Kurk“, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tada ir tik tiek, kiek tai būtina jų atitinkamoms paslaugoms teikti.

Norime atkreipti dėmesį, kad „Kurk Kurk“ saugo jūsų duotus sutikimus tvarkyti asmens duomenis ne ilgesniam kaip Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui.

Atgal į viršų

Kokios mano teisės?

Dėl savo asmens duomenų jūs turite šias, teisės aktuose numatytas teises:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdu.
  Jūs turite teisę gauti „Kurk Kurk“ komandos patvirtinimą, kad ji tvarko jūsų asmens duomenis, taip pat sužinoti kokie jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir susipažinti kita susijusia informacija.
 • Teisė ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis.
  Jei manote, jūsų informacija, kurią tvarko „Kurk Kurk“ yra netiksli arba neteisinga, turite teisę reikalauti pakeisti, peržiūrėti ar ištaisyti šią informaciją.
 • Teisė reikalauti ištrinti jūsų asmeninius duomenis.
  Esant tam tikroms aplinkybėms, išvardytoms galiojančiuose teisės aktuose (kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, duomenų tvarkymo pagrindai nebeegzistuoja ir pan.), Jūs turite teisę reikalauti, kad „Kurk Kurk“ ištrintų jūsų asmens duomenis.
 • Teisė reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  Esant tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms galiojančiuose teisės aktuose (kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, jūs užginčijote duomenų teisingumą ir pan.), Jūs turite teisę reikalauti, kad „Kurk Kurk“ komanda apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė reikalauti perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti jums, bet kokia jums patogia forma.
  Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos „Kurk Kurk“ tvarko remdamasi jūsų sutikimu ir kurie tvarkomi naudojant automatinius įrankius, ir jūs turite teisę prašyti juos perduoti kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu.
  Jei asmens duomenys yra tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus interesus, galite nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir pan.).
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis atskiru sutikimu).
  Atšaukus jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, duomenų tvarkymas remiantis jūsų sutikimu bus nutrauktas.

Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Daugiau sužinoti apie savo, kaip duomenų subjektų, teises, jų įgyvendinimo sąlygas ir ypatumus galite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainės www.ada.lt skiltyje „Jūsų teisės“.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su „Kurk Kurk“ šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu [email protected]).

Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduojame pirmiausia susisiekti su „Kurk Kurk“, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus problemos sprendimas.

Atgal į viršų